پرچم ملی،نشان ملی،سرود ملی و پایتخت چین


پرچم ملی،نشان ملی،سرود ملی و پایتخت چین

پرچم ملی جمهوری خلق چین:پرچم ملی جمهوری خلق چین پرچم سرخ پنج ستاره و نسبت طول و عرض آن سه بر دو است.رنگ پرچم ملی چین سرخ و نشانگر انقلاب است.پنج ستاره پنج گوشه روی این پرچم زرد رنگ است که یک گوشه 4 ستاره کوچک تر به طرف مرکز ستاره بزرگتر اشاره کرده و نشانگر همبستگی انتقلابیون تحت رهبری حزب کمونیست چین است


نشان جمهوری خلق چین: نشان ملی جمهوری خلق چین از عکس های پرچم ملی،دروازه "تیان آن من"،چرخ دنده و خوشه گندم و برنج تشکیل شده و نشانگر انقلاب دموکراتیک خلق چین پس از جنبش"چهارم مه" و تاسیس چین نو تحت رهبری حزب کمونیست می باشد و اتحادیه کارگران و کشاورزان و دیکتاتوری دموکراتیک مردم چین را تداعی می کند.

پرچم ملی،نشان ملی،سرود ملی و پایتخت چین

[سرود ملی جمهوری خلق چین]:

سرود ملی جمهوری خلق چین:سرود ملی جمهوری خلق چین به عنوان"مارش سپاه داوطلبان"سال 1935 خلق شد و شاعر و آهنگ ساز آن "تیان هان"درام نویس و "نیه ار"مبتکر جنبش موسیقی جدید چین هستند.این سرود در ابتدا آهنگ اصلی فیلمی"به نام"پسران و دختران در دوران تحول"بود .ارتش ژاپن پس از حادثه"هجدهم سپتامبر"سه استان در شمال شرق چین را به تصرف در آورد و روشنفکران چین پس از یک دوره افسردگی و تردید راهی جبهه شدند.این آهنگ پس از به نمایش گذاشتن این فیلم و با اوجگیری جنبش نجات میهن در هر گوشه رواج یافته و شیپور آزادی ملت چین


《سرود ملی جمهوری خلق چین》

نشان جمهوری خلق چینپرچم ملی جمهوری خلق چین

پرچم ملی،نشان ملی،سرود ملی و پایتخت چین

[پایتخت چین]:

27 سپتامبر سال 1949،قطعنامه ای در نخستین نشست کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین به تصویب رسید که در آن قید شده است قبل از خلق سرود رسمی ملی جمهوری خلق چین،آهنگ"مارش سپاه داوطلبان"به عنوان سرود ملی چین مورد استفاده بوده است.14 مارس سال 2004، طرح اصلاحی قانون اساسی چین در دومین نشست مجلس ملی نمایندگان خلق این کشور به تصویب رسید که بر اساس آن،آهنگ"مارش سپاه داوطلبان"به عنوان سرود رسمی ملی جمهوری خلق چین تعیین شد


پرچم ملی،نشان ملی،سرود ملی و پایتخت چیناطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی