قلمرو دریائی و جزایر چین

سواحل دریائی چین از انتهای رود"یا لو"استان "لیائو نیگ"در شمال تا انتهای رود"بی لون"استان"گوانگ سی"در جنوب امتداد می یابد و حدود 18 هزار کیلومتر طول دارد.مناطق ساحلی چین هموار بوده و بندرهای فراوان خوبی دارد که بیشتر آنها تمام سال باز است.آب های ساحلی چین دریاهای "بو های"،"هوانگ های"،"دونگ های"،"نان های" آب های اقیانوس آرام در شرق "تایوان"را شامل می شود که از میان آنها خلیج"بو های"دریای داخلی چین است.آبهای اقیانوس آرام در شرق "تایوان"چین تا جزایر"شیان دائو"در شمال و تنگه"لوزون"در جنوب امتداد می یابد.

آب های دریائی چین آب های داخلی و قلمرو دریائی را شامل می شود و مساحت آنها 380 هزار کیلومتر مربع است.آب های داخلی چین آبهای بین خط اساسی قلمرو دریائی و ساحل چین است.عرض قلمرو دریائی چین 12 کیلومتر است.

در قلمرو دریائی چین بیش از پنج هزار جزیره پراکنده است و مساحت کل آنها 80 هزار کیلومتر مربع و طول ساحلی آنها 14 هزار کیلومتر است.بزرگترین جزیره از میان آنها جزیره"تایوان"است که 36 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد.دومین جزیره بزرگ آنها جزیره"های نان"است که 34 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد.جزایر،صخره ها و پایاب ها در دریای "نان های"جزایر "نان های"نمایان می باشد و مجمع الجزایر در انتهای جنوبی چین واقع است که جزایر"دونگ شا"،"جزایر شی شا"،"جزایر جونگ شا" و "جزایر نان شا"را شامل می شود.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی