طبقه بندی اداری چین

بر اساس قانون اساسی جمهوری خلق چین،طبقه بندی اداری این کشور به شرح ذیل است:

أ) این کشور به استان ها،مناطق خودمختار و شهرهای تابع مرکز تقسیم می شود

ب) استانها و مناطق خودمختار به ایالات خودمختار،شهرستان ها،شهرستانهای خودمختار و شهرها تقسیم می شود.

ت) شهرستان ها،شهرستان های خودمختار و شهرها به روستاها،روستاهای اقلیت نشین و شهرک ها تقسیم می شود.

مناطق،ایالات و شهرستانهای خودمختار مکان های اقلیت نشین و از حق خودمختاری برخوردار هستند.

کشور در زمان ضرورت مناطق اداری ويژه را ایجاد کند.

در زمان حاضر،چین 34 واحد اداری استانی ،از جمله 4 شهر تابع مرکز،23 استان،5 منطقه خودمختار و 2 منطقه اداری ويژه دارد.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی