شی جین پینگ


شی جین پینگ

شی جین پینگ، مرد، از قوم هان، در ژوئن سال 1953 در فو پین استان شان شی متولد شد. سال 1969 مشغول کار شد. در ژانویه سال1974 عضو حزب کمونیست چین شد. شی در رشتۀ تئوری مارکسیسم و آموزش سیاست ایدئولوژی در دانشکده علوم انسانی و جامعه شناسی دانشگاه چینگ هوا تحصیل کرده و فارغ التحصیل شد. او همچنین موفق به دریافت مدرک دکترا در رشته حقوق شد.

دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، رئیس کمیسیون نظامی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، رئیس جمهوری خلق چین، رئیس کمیسیون نظامی جمهوری خلق چین

شرح حال شی جین پینگ

سال 1969 - 1975 کارمند اعزامی به گروه تولیدی لیانگ جیا هه کمون ون آن یی استان شان شی و دبیر کمیته حزبی گروه تولیدی

1979 - 1975دانشجوی رشته شیمی دانشگاه چینگ هوا

1982 - 1979منشی دفتر شورای دولتی و منشی دفتر کمیسیون مرکزی نظامی

1983-1982معاون دبیر حزبی شهرستان جن دین، استان هه بی

1983-1985دبیر حزبی شهرستان جن دین، استان هه بی

1988 - 1985عضو دائمی کمیته حزبی و معاون شهردار شیا من، استان فو جیان

1990 - 1988دبیر حزبی منطقه نین ده، استان فو جیان

1993 - 1990دبیر حزبی، رئیس کمیته دائمی مجلس شهر فو جوئو، استان فو جیان

1995 - 1993عضو دائمی کمیته حزبی استان فو جیان، دبیر حزبی و رئیس کمیته دائمی مجلس شهر فو جوئو

1996 - 1995عضو دائمی کمیته حزبی استان فو جیان، دبیر حزبی شهر و رئیس کمیته دائمی مجلس شهر فو جوئو و دبیر حزبی لشکر منطقه فو جوئو

1999 - 1996معاون دبیر حزبی استان فو جیان

2000 - 1999معاون دبیر حزبی و کفیل استاندار استان فو جیان، معاون کمیته بسیج دفاعی منطقه نظامی نان جینگ، رئیس کمیته بسیج دفاعی استان فو جیان، دبیر اول کمیته حزبی لشگر ذخیره توپخانه استان فو جیان

2002- 2000معاون دبیر کل کمیته حزبی استان فو جیان، استاندار فو جیان، معاون کمیته بسیج دفاعی منطقه نظامی نان جینگ، رئیس کمیته بسیج دفاعی استان فو جیان، دبیر اول کمیته حزبی لشگر ذخیره توپخانه استان فو جیان

2002- 2002معاون دبیرکل کمیته حزبی استان جه جیان، کفیل استاندار جه جیانگ، معاون کمیته بسیج دفاعی منطقه نظامی نان جینگ، رئیس کمیته بسیج دفاعی استان جه جیانگ

2003-2002دبیر کل کمیته حزبی استان جه جیان، کفیل استاندار جه جیانگ، رئیس کمیته دائمی مجلس نمایندگان استان جه جیانگ، دبیر اول کمیته حزبی منطقه نظامی استان جه جیانگ، معاون کمیته بسیج دفاعی منطقه نظامی نان جینگ، رئیس کمیته بسیج دفاعی استان جه جیانگ


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی