وانگ هو نینگ

وانگ هو نینگ

شرح حال رفیق وانگ هو نینگ

رفیق وانگ هو نینگ از قوم هان متولد اکتبر سال 1955 در شهر لایی جویی استان شان دونگ، در فوریه سال 1977 شاغل شد و در آوریل سال 1984 عضو حزب کمونیست چین شده و دارای سابقه تحصیلی در رشته امور سیاسی بین المللی دانشگاه فو دان و کارشناس ارشد و پرفسور رشته حقوق است.

رفیق وانگ هو نینگ در حال حاضر عضو دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست، دبیر دبیرخانه کمیته مرکزی این حزب، رئیس دفتر پژوهش سیاستها و رئیس دفتر گروه رهبری تعمیق همه جانبه اصلاحات کمیته مرکزی چین است.

1972 تا 1977 دانشجوی دوره آموزش زبان های خارجی مدرسه کادرهای دانشگاه تربیت معلم شانگهای

1977 تا 1978 کادر اداره انتشارات شانگهای

1978 تا 1981 دانشجوی دوره فوق لیسانس رشته امور سیاسی بین المللی دانشگاه فو دان

1981 تا 1989 معلم، معاون استاد و استاد رشته امور سیاسی بین المللی دانشگاه فو دان

1989 تا 1994 رئیس بخش امور سیاسی بین المللی دانشگاه فو دان

1994 تا 1995 رئیس دانشکده حقوق دانشگاه فودان

1995 تا 1998 رئیس گروه سیاسی دفتر پژوهش سیاستهای کمیته مرکزی حزب کمونیست چین

1998 تا 2002 معاون رئیس دفتر پژوهش سیاستهای کمیته مرکزی حزب کمونیست چین

2002 تا 2007 رئیس دفتر پژوهش سیاستهای کمیته مرکزی حزب کمونیست چین

2007 تا 2012 دبیر دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و رئیس دفتر پژوهش سیاستهای این کمیته

2012 تا 2014 عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و رئیس دفتر پژوهش سیاستهای این کمیته

2014 تا 2017 عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، رئیس دفتر پژوهش سیاستهای این کمیته و رئیس دفتر گروه رهبری تعمیق همه جانبه اصلاحات این کمیته

2017 به بعد عضو دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، دبیر دبیرخانه این کمیته، رئیس دفتر پژوهش سیاست های این کمیته و رئیس دفتر گروه رهبری تعمیق همه جانبه اصلاحات این کمیته

عضو شانزدهمین، هفدهمین، هجدهمین و نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست، دبیر دبیرخانه هفدهمین کمیته مرکزی حزب، عضو دفتر سیاسی هجدهمین کمیته مرکزی حزب، عضو و عضو دائمی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب و دبیر دبیرخانه این دوره کمیته مرکزی حزب کمونیست چیناطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی