جائو له جی

جائو له جی

شرح حال رفیق جائو له جی

رفیق جائو له جی از قوم هان متولد مارس سال 1957 در شهر شی ان استان شن شی، در ماه سپتامبر سال 1974 شاغل شد و در ژوئیه سال 1975 به حزب کمونیست چین پیوست و دارای سابقه تحصیلی دوره فوق لیسانس در مدرسه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین است.

رفیق جائو له جی در حال حاضر عضو دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، دبیر کمیته بازرسی انضباطی مرکزی این حزب و رئیس بخش تشکیلات کمیته مرکزی حزب است.

1974 تا 1975 جوان اعزامی به گروه تولیدی دهستان هه دونگ شهر گویی ده استان چینگ هایی

1975 تا 1977 خبرنگار اداره بازرگانی استان چینگ هایی

1977 تا 1980 دانشجوی رشته فلسفه دانشگاه پکن

1980 تا 1982 مدیر دفتر سیاسی اداره بازرگانی استان چینگ هایی، معلم مدرسه بازرگانی استان چینگ هایی و دبیر کمیته لیگ جوانان کمونیست این مدرسه

1982 تا 1983 معاون رئیس دفتر اداری مدرسه بازرگانی استان چینگ هایی

1983 تا 1984 معاون رئیس دفتر سیاسی اداره بازرگانی استان چینگ هایی و دبیر لیگ جوانان کمونیست این اداره

1984 تا 1986 دبیر کمیته حزب شرکت سخت افزارها و پتروشیمی استان چینگ هایی و مدیرعامل این شرکت

1986 تا 1991 معاون رئیس اداره بازرگانی استان چینگ هایی و معاون دبیر کمیته حزب کمونیست این اداره

1991 تا 1993 رئیس اداره بازرگانی استان چینگ هایی و دبیر کمیته حزب کمونیست این اداره (در آوریل سال 1992 نیز ریاست شرکت تعاونی تجاری این استان را بر عهده گرفته بود)

1993 تا 1994 دستیار استاندار استان چینگ هایی، رئیس اداره امور مالی این استان و دبیر گروه حزب کمونیست این اداره

1994 تا 1995 معاون استاندار استان چینگ هایی، رئیس اداره امور مالی این استان و دبیر گروه حزب کمونیست این اداره

1995 تا 1997 معاون استاندار استان چینگ هایی

1997 تا 1997 معاون استاندار استان چینگ هایی و دبیر کمیته حزب شهر شی نینگ

1997 تا 1999 معاون استاندار استان چینگ هایی و دبیر کمیته حزب شهر شی نینگ (از 1996 تا 1998 در رشته پول و بانک در دوره فوق لیسانس در فرهنگستان علوم اجتماعی چین و از سپتامبر 1998 تا ژانویه 1999 در دوره آموزشی تکمیلی کادرهای استانی مدرسه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین تحصیل می کرد)

1999 تا 2000 معاون دبیر کمیته حزب کمونیست استان چینگ هایی و استاندار موقت این استان

2000 تا 2003 معاون دبیر کمیته حزب کمونیست استان چینگ هایی و استاندار این استان

2003 تا 2003 دبیر کمیته حزب کمونیست استان چینگ هایی و استاندار این استان


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی