هان جنگ

هان جنگ

شرح حال رفیق هانجنگ

هان جنگ، مرد، از قوم هان، ماه آوریل سال 1954 میلادی در شهر زی شی استان جیه جیانگ به دنیا آمد. ماه دسامبر سال 1975 میلادی شروع به کار کرد و ماه مه سال 1979 میلادی به حزب کمونیست پیوست. او فارغ التحصیل رشته روابط بین المللی و اقتصاد جهان از پژوهشگاه روابط بین المللی دانشگاه تربیت معلم شرق چین است. مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد دارد و اقتصاددان ارشد است.

هان جنگ اکنون عضو دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و دبیر کمیته حزبی شهر شانگهای است.

سال 1975 تا 1980 میلادی مدیر انبار گروه نصب جرثقیل منطقه شو هویی شانگهای و معاون دبیر کل سازمان جوانان حزب کمونیست شانگهای بود.

سال 1980 تا 1982 میلادی مدیر کل شرکت صنعتی تجهیزات شیمیایی شهر شانگهای و مسؤول کمیته سازمان جوانان حزب کمونیست بود. از سال 1983 تا 1985 میلادی در دانشگاه فو دا تحصیل کرد.

از سال 1982 تا 1986 میلادی، مسئوول کمیته سازمان جوانان جزب کمونیست در شانگهای بود.

سال 1986 تا 1987 میلادی معاون دبیر کمیته حزبی دانشگاه حرفه ای شیمی شهر شانگهای بود.

سال 1987 تا 1988 میلادی دبیر کمیته حزبی کارخانه کفش پلاستیکی شهر شانگهای و معاون رییس کارخانه بود.

سال 1988 تا 1990 میلادی دبیر کمیته حزبی کارخانه لاستیک شهر شانگهای و معاون رییس این کارخانه بود. از 1985 تا 1987 میلادی در کلاس شبانه دانشگاه تربیت معلم شرق چین تحصیل کرد.

سال 1990 تا 1991 میلادی معاون دبیر سازمان جوانان حزب کمونیست چین در شانگهای بود.

سال 1991 تا 1992 میلادی دبیر کمیته سازمان جوانان حزب کمونیست چین در شانگهای بود.

سال 1992 - 1993 میلادی معاون دبیر کمیته حزبی ناحیه لو وان شهر شانگهای و کفیل رییس این ناحیه بود.

1993 تا 1995 میلادی دبیر کمیته حزبی ناحیه لو وان شهر شانگهای و رییس این ناحیه بود. از سال 1991 تا 1994 میلادی در رشته روابط بین المللی و اقتصاد جهان پژوهشگاه روابط بین المللی دانشگاه تربیت معلم شرق چین تحصیل کرد و مدرک کارشناسی اقتصاد دریافت کرد.

سال 1995 تا 1997 میلادی معاون دبیر کل شهرداری شانگهای، معاون دبیر کمیته حزبی امور اقتصادی جامع شهر شانگهای و مدیر دفتر مدیریت سهام شانگهای بود.

سال 1997 تا 1998 میلادی عضو کمیته دائمی حزب کمونیست شهر شانگهای، معاون دبیر شهرداری شانگهای بود.

1998تا 2002 میلادی عضو کمیته دائمی حزب کمونیست چین در شهر شانگهای و معاون شهردار این شهر بود.

سال 2002 تا 2003 میلادی معاون دبیر کل کمیته دائمی حزب کمونیست چین در شانگهای و معاون شهردار این شهر بود.


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی