مناطق فنون عالی و جدید در سطح کشور

اکنون چین بیش از 50 منطقه توسعه صنعتی با فنون عالی و جدید در سطح کشور ایجاد کرده و بیش از 600 مورد از نتایج تحقیقات علمی در سطح استان و وزارت به عنوان طرحهای صنعتی اجرا شده است. میانگین رشد سالانه شاخص عمده اقتصادی مناطق توسعه صنایع با فنون عالی و جدید چین در 10 سال اخیر، 60 در صد بوده و به نیروی محرکه مهمی برای رشد اقتصاد ملی چین مبدل شده است.

شهرک علمی و فنی "جون گوان چون" بیجینگ و مناطق توسعه صنایع با فنون عالی و جدید در "تیان جین" ، شانگهای، استانهای "هه لون جیان"، "جیان سو"، "آن هوی"، شان دون"، "هو به"، "گوانگ دون"، "شن سی"، شهرهای "دا لیان"، "شیا من" ، "چین دائو"، "شن جن" به لحاظ توسعه سریع کلی و ساختار مطلوب محیط نرم افزاری و سخت افزاری و رشد سریع صادرات فرآورده های با فنون عالی و جدید به عنوان اولین گروه از پایگاه های صادراتی چین تعیین شده است. شایان ذکر آنکه دلتای رودخانه "جو جیان" و دلتای رودخانه "یانگ تسه" و مناطق بیجینگ و تیان جین به علت تمرکز پایگاه های یاد شده ، دارای سهم صادراتی بیش از 80 در صد صادرات کل فرآورده های با فنون عالی و جدید چین است. در سال 2002، نسبت صادرات فرآورده های مذکور در حجم کل صادرات تجارت خارجی چین به بیش از 20 در صد رسید و به همین سبب ساختار صادراتی تجارت خارجی چین بیشتر بهبود یافته است.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی