استفاده از سرمایه خارجی

کانالها و شیوه های استفاده چین از سرمایه خارجی گوناگون بوده و معمولا به سه نوع تقسیم می شود نوع اول: وام های خارجی شامل وامهای دول خارجی، سازمانهای بانکی بین المللی و بانکهای بازرگانی خارجی، وامهای صادراتی، صدور سهام قرضه دولتی به کشورهای خارجی و غیره. نوع دوم: سرمایه گذاری مستقیم بازرگانان خارجی شامل موسسات با سرمایه و همکاری چینی و خارجی، موسسات با سرمایه خارجی ، پروژه های اکتشاف با همکاری و غیره، نوع سوم : سرمایه گذاری دیگر بازرگانان خارجی شامل اجاره بین المللی، داد و ستد جبران کننده، تهیه و مونتاژ و فروش اوراق بهادار شرکتی به کشورهای خارجی و غیره.

از سال 1990 تا سال 2001، چین به طور واقعی از 510 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه خارجی استفاده کرد که در این میان سرمایه گذاری مستقیم بازرگانان خارجی به 378 میلیارد دلار رسید. درسال 2002، چین به طور واقعی از 55 میلیارد دلار سرمایه خارجی شامل 52 میلیارد و 700 میلیون دلار سرمایه مستقیم بازرگانان خارجی استفاده کرد و برای اولین بار به نخستین کشور جذب کننده بیشترین سرمایه خارجی در جهان مبدل شده است. در سال 2003، سرمایه گذاری مستقیم بازرگانان خارجی در چین دامنه بزرگ را حفظ کرد و در همین سال ، 41 هزار و 81 موسسه از موسسات با سرمایه گذاری مستقیم بازرگانان خارجی تاسیس شد که در مقایسه با سال 2002، 2/20 در صد فزونی نشان می دهد. همچنین ارزش قراردادها به 115 میلیارد و 100 میلیون دلار و سرمایه مورد استفاده واقعی به 53 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال 2002 به ترتیب 39 در صد و 4/1 در صد فزونی گرفته است.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی