سهام بهادار و نظارت و مدیریت بر آن

در سال های 1990 و 1991، چین در شهرهای شانگهای و "شن جن" بورس سهام تاسیس کرد. در بیش از یک دهه گذشته، بازار سهام چین بزرگتر و منظم تر شده است. در حالی که بسیاری کشورهای برای انجام این تغییر بیش از یکصد سال زمان صرف کرده اند. امروز، بازار سهام چین دارای 4000 میلیارد یوان سرمایه و بیش از 1200 شرکت سهامی دربازار اوراق بهادار و 70 میلیون سرمایه گذار است.

سال 1998، کمیته نظارت و مدیریت سهام بهادار چین تاسیس شد، این کمیته به عنوان ارگان عمده مدیریت بازار پیش فروش اوراق بهادار چین سیستم واحد نظارت و مدیریت پیش فروش اوراق بهادر را تاسیس کرده و طبق مقررات، ارگانهای نظارت و مدیریت پیش فروش اوراق بهادر را مورد مدیریت قرار می دهد. این کمیته همچنین ضمن تشدید نظارت و مدیریت صنعت پیش فروش اوراق بهادار و تقویت نظارت و مدیریت بورس پیش فروش اوراق بهادار، شرکتهای وارد شده به بورس ، ارگانهای پیش فروش این سهام، شرکتهای مدیریت صندوق سرمایه گذاری ، ارگانهای اطلاعات سرمایه گذاری در پیش فروش سهام بهادار و ارگانهای دیگر مربوط به امور واسطه گری پیش فروش سهام بهادار و کیفیت اطلاع رسانی را ارتقا می دهد. بازار سهام بهادار برای مردم چین یکی از کانالهای مهم سرمایه گذاری محسوب می شود. بورس شانگهای و "شن جن" دو بورس عمده در بازار خرید و فروش سهام بهادار چین است که در سراسر کشور سیستم شبکه ای محاسبه خرید و فروش سهام بهادر دارد. این دو بورس داد و ستد بدون اوراق را تحقق بخشیده و وسایل فنی آن به سطح پیشرفته جهان رسیده است. تا پایان سال 2003، شمار شرکتهای سهامی در بازار اوراق بهادار از 1224 در پایان سال 2002 به 1287 افزایش یافته و ارزش کل بازاری آن به 4257 میلیارد و 800 میلیون یوان رسید که در مقایسه با پایان سال 2002، 11 در صد فزونی گرفته است.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی