بیمه و مدیریت آن

صنایع بیمه چین پس از توقف 20 ساله از سال 1980 کار خود را از سر گرفته است. در سال 1981، شرکت بیمه خلق چین از یک ارگان دولتی به یک شرکت تخصصی تبدیل شده و شرکت کل و شرکتهای فرعی در استانها، مناطق خودمختار، شهرهای تابع مرکز و شرکتهای فرعی در شهرستانها را تاسیس کرد. در سال 1988، شرکت بیمه تندرستی و شرکت بیمه اقیانوس آرام که به طور عمده در مناطق ساحلی فعالیت می کنند تاسیس شدند. در سال 1996، شرکت بیمه خلق چین ضمن تغییر نظام مدیریت و شیوه های مدیریت ، نظام موسسه مدرن را ایجاد کرد و گامی بزرگ در زمینه پیوستن به بازار بین المللی بر داشت. صدور قانون بیمه چین در سال 1985 و تاسیس کمیته نظارت و مدیریت بیمه چین در سال 1988، برای گردش بازار بیمه این کشور اساس قانونی و مقررات گردشی ایجاد کرده است.

اکنون چین جمعا بیش از 70 هزار شرکت بیمه، ارگان واسطه ای بیمه، ارگانهای کفالت بیمه و انواع گوناگون بیمه مانند بیمه عمر، بیمه تندرستی، بیمه حوادث و بیمه دارایی دارد. به علاوه بیش از 30 شرکت بیمه مجاز با سرمایه خارجی در چین فعالیت می کنند و بیش از 100 شرکت بیمه با سرمایه خارجی بیش از 200 نمایندگی در چین تاسیس کرده و انتظار ورود به بازار بیمه چین هستند. درآمد بیمه شرکتهای بیمه با سرمایه چینی و خارجی در سال 2003 به 388 میلیارد یوان رسید و در مقایسه با سال 2002، 1/27 در صد فزونی گرفت .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی