وضع اقتصادی

درآمد و مصرف مردم چین

زندگی کنونی مردم چین در مقایسه با 50 سال گذشته تغییر تکان دهنده و در مقایسه با 20 سال گذشته نیز تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است. درآمد مردم و اموال شخصی چینیان به طور مستمر افزایش یافته، خانه، خودرو، کامپیوتر، اوراق بهادار، جهانگردی به شیوه های عمده سرمایه گذاری و مصرف در زندگی مردم مبدل شده است.

دوران پس از سال 1979 در بیش از 20 سال اخیر، سریعترین دوران توسعه اقتصادی چین و افزایش درآمد مردم چین بوده است. آمار نشان می دهد: درآمد سرانه خالص ساکنان روستاهای چین از 134 یوان در سال 1978 به 2476 یوان در سال 2002 افزایش یافته و به طور واقعی سالانه 2/7 در صد فزونی گرفته است، همچنین درآمد قابل استفاده ساکنان شهری چین در این مدت از 343 یوان به 7703 یوان رسیده و میزان رشد سالانه واقعی آن 7/6 در صد بوده است.

در سال 2003، زندگی مردم چین همچنان بهبود یافته است. درآمد قابل استفاده سانکنان شهری چین به 8472 یوان رسیده است و با توجه به عامل ارتقای قیمت کالاها، به طور واقعی 0/9 در صد رشد یافته است. درآمد سرانه خالص ساکنان روستاهای چین به 2622 یوان رسیده و به طور واقعی 3/4 در صد افزایش یافته است. شاخص "انگر" (نسبت مخارج مصرفی در مخارج کل خوانواده) سناکان شهری 1/37 در صد و در مقایسه با سال 2002 6/0 در صد پایین آمده و این شاخص در روستاها 6/45 در صد بوده و در مقایسه سال سال 2002 ، 6/0 در صد پایین آمده است. شایان ذکر آن که خودروهای شخصی در پایان سال 2003 به 4 میلیون و 890 هزار دستگاه رسیده و در مقایسه با سال 2002 یک میلیون و 460 هزار دستگاه افزایش نشان داده است.

اکنون در بازار چین شکل فقدان لوازم زندگی روزانه و غذا کاملأ از بین رفته و ساختار مصرف نیز تغییرات عظیمی داشته است. درصد هزینه مواد غذایی، البسه و لوازم زندگی در کل مخارج مصرفی مردم تا اندازه زیادی پایین آمده و میزان مخارج در زمینه هایی مانند خرید خانه، ترافیک و مخابرات، پزشکی و بهداشتی، آموزش و پرورش و سرگرمی و گردشگری تفریحی سریعأ افزایش یافته و کیفیت زندگی مردم بیش از پیش ارتقا یافته است.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی