پروژه سه تنگه رود "یانگ تسه"

رودخانه "یانگ تسه" دارای منابع آبی غنی بوده و پروژه کنترل کلیدی آب سه تنگه (سان سیا)این رود، پروژه کلیدی برای مهار رود محسوب می شود. محل اجرای پروژه ناحیه "سان دو پین" شهر "یی چانگ" استان "هو به" در حوضه مرکزی رود "یانگ تسه" است. بستر رودخانه در این محل گسترده بوده و گرانیت دو ساحل آن محکم و کامل است و می تواند 100 کیلومتر مربع حوضه علیای رود را کنترل کند. میانگین جریان آب در سال در این محل 500 میلیارد متر مکعب است.


پروژه سه تنگه رود "یانگ تسه"


پروژه "سان سیای" رود "یانگ تسه" با طرحی "اکتشاف با کیفیت درجه یک ، ساخت یک باره، ذخیره آب در زمانهای مختلف و مهاجرت متوالی ساکنان محلی به مناطق دیگر" به اجرا گذارده شده است. طول کل سد بزرگ این پروژه 3035 متر، سطح معمولی ذخیره آب آن 175 متر و حجم مخزن آب آن 3 میلیارد و 930 میلیون متر مکعب است.

پس از پایان پروژه یاد شده، از آن برای جلوگیری از سیل، تولید برق، کشتیرانی، تکثیر آبزیان، گردشگری، حفاظت و بهسازی محیط زیست، مهاجرت با هدف توسعه ، انتقال آب جنوب به شمال و آبرسانی و آبیاری استفاده خواهد شد.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی