پروژه انتقال گاز طبیعی غرب به شرق

گاز مناطق غربی" به گاز طبیعی چهار منطقه بزرگ تولید گاز طبیعی چین در "سین کیانگ"، "چینگ های"، "چوان یو" و "اردوس" گفته می شود. انتقال آن به شرق به معنای انتقال گاز طبیعی مذکور به منطقه دلتای رودخانه "یانگ تسه" در شرق چین است.

در مرکز و غرب چین شش حوضه نفت خیز بزرگ منجمله "تالیمو"، "زونگر"، "تو ها"، "چایدامو"، "اردوس" و "سی چوان" وجود دارد و تخمین زده می شود که حجم ذخیره گاز طبیعی آنها 22 هزار و 400 میلیارد متر مکعب بوده که 9/58 در صد از 38 هزار میلیارد متر مکعب حجم کل ذخیره گاز طبیعی چین را شامل می شود. با توجه به وضعیت منابع گاز طبیعی و اوضاع اکتشاف و استخراج ، چین تصمیم گرفت ضمن اجرای پروژه انتقال گاز غرب به شرق ، ایجاد لوله های انتقال گاز را تسریع کند. به غیر از خطوط لوله گاز ایجاد شده "شن سی - بیجینگ" سه خط دیگر "تالیمو - شانگهای"، "سه به استان چینگ ها - سی نین - شهر لان جو استان گان سو" و "شهرستان جون سین شهر چون چینگ - شهر وو هان استان هو به" احداث می شود تا هر چه زودتر برتریهای منابع به برتریهای اقتصادی تبدیل شود و این اقدام پاسخگوی نیاز فوری مناطق شرقی چین به گاز طبیعی باشد. علاوه بر این، اتصال لوله انتقال گاز سیبری روسیه با لوله های عمده انتقال گاز برای انتقال گاز غرب به شرق چین و ورود لوله های گاز سیبری به چین نیز در جریان برنامه ریزی است که این دو لوله یاد شده نیز متعلق به پروژه انتقال گاز غرب به شرق است.

انتقال گاز شرق به غرب تنها به پروژه انتقال گاز طبیعی "تالیمو سین کیانگ به دلتای رودخانه یانگ تسه" اشاره می کند. طول کل خط لوله آن 4200 کیلومتر و قطر لوله آن 1118 میلی متر بوده و این لوله از 9 منطقه و استان و شهر از جمله "سین کیانگ"، "گان سو"، "نین شیا"، شان سی" ، شن سی" ، "هه نان"، "آن هوی"، "جیان سو" و شانگهای عبور کرده و ظرفیت انتقال گاز آن سالانه به 12 میلیارد متر مکعب و اموال غیر منقول آن به 38 میلیارد و 400 میلیون یوان می رسد. با توجه به ساخت پروژه های مربوطه مانند شبکه لوله های شهری و استفاده صنعتی ، مبلغ کل سرمایه گذاری پروژه مذکور به 120 میلیارد یوان خواهد رسید.

اکنون 48 در صد سرمایه گذاری در پروژه انجام شده و بخش شرقی پروژه به طور همه جانبه انجام گردیده و انتقال گاز به منطقه شرقی چین آغاز شده است.

پروژه انتقال گاز طبیعی غرب به شرقاطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی