پروژه انتقال برق غرب به شرق

پروژه انتقال برق غرب به شرق پروژه انتقال نیرو است که به منظور انتقال برق غرب به منطقه پیشرفته اقتصادی در شرق چین به اجرا در آمده است. انرژی های تولید کننده برق عمدتأ در غرب و شمال بوده و مصرف برق در منطقه پیشرفته اقتصادی در شرق خط ریلی "بیجینگ - گوانگ جو" متمرکز است.

پروژه مذکور شامل احداث سه کانال انتقالی برقی شمالی، مرکزی و جنوبی است.

کانال شمالی متشکل از شبکه های برق رسانی شمال شرقی، شمال، استان "شان دون" و شمال غربی است که برای اساس نواحی برق شمال غربی به شبکه های برق رسانی بیجینگ، "تیان جین" ، "هه به" و "شان دون" منتقل می گردد.

کانال مرکزی متشکل از شبکه های برق رسانی شرق، مرکز، منطقه "چوان یو" و "فو جیان" است که برق رودخانه "یانگ تسه" را به مرکز، شرق و منطقه "فو جیان" منتقل می کند. این مناطق نیز بزرگترین ناحیه تحت پوشش پروژه بوده و کانال مرکزی در اتصال شبکه های برق رسانی سراسر کشور با تاثیرات مهمی محسوب می شود.

کانال جنوب با تولید برق رودخانه های "وو جیانگ" استان "گوی جو" و "لان چانگ جیانگ" و رود "هون شوی"استان "یون نان" و استفاده از نیروگاه های برق با سوخت ذغال"کن کو" در استان های "یون نان" و "گوی جو" برق را به منطقه "گوانگ دون" انتقال می دهد. پروژه انتقال برق غرب به شرق یک پروژه عظیمی بوده و بخش مهمی از برنامه توسعه نواحی غربی دولت چین محسوب می شود. این پروژه منابع غنی غربی و بازار کلان شرقی را باهم مرتبط ساخته است و این امر به توسعه صنایع برق و اقتصاد ملی چین مساعدت خواهد کرد.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی