سازمان ملل و چين

مورخ 25 م آوریل 1945، نمایندگان بیش از 50 کشور در آمریکا نشست سازمان بین المللی سازمان ملل را برگزار کردند، 25 ژوئن منشور سازمان ملل به تصویب رسید.26 همین ماه ، پس از تسلیم تصویب نامه توسط چین، فرانسه ، اتحاد شوروی ، انگلستان ، آمریکا و اکثر کشورهای امضاکننده دیگر ، این منشور قدرت اجرایی گرفت و سازمان ملل رسما ایجاد شد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1947 24 م اکتبر را به عنوان روز سازمان ملل اعلام نمود.

اهداف سازمان ملل عبارت است از : حفظ صلح و امنیت بین المللی ، توسعه روابط دوستانه بین المللی بر پایه احترام به حقوق برابر مردم و خودگرایی کشورهای مختلف ،حل مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ،و انسان دوستانه کشورهای از طریق همکاریهای بین المللی و مساعدت به احترام به حقوق بشر و آزادی اساسی مردم سراسر جهان . تا دسامبر سال 2002، شمار کل کشورهای عضو سازمان ملل منجمله 49 کشور عضو موسس این سازمان به 191 کشور رسید . مقر کل این سازمان در نیویورک است . این سازمان نیز در ژنو، وین ، نایروبی کشور کنیا و بانکوک دفاتری تاسیس کرده است .

چین کشور بزرگ در حال توسعه بوده و عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل میباشد . این کشور در امور بین المللی همواره از اصول و عدالت پیروی کرده و در سازمان ملل و صحنه بین المللی جایگاه مهم و ویژه ای دارد. اکنون سازمان ملل در روند مساعدت به ایجاد نظم نوین عالانه و منصفانه اقتصادی سیاسی بین المللی باید چگونگی نقش خود را ایفا کند ، این مساله محور توجهات جامعه بین المللی محسوب می شود . چین خواستار ایجاد نظم نوین سیاسی اقتصادی بین المللی ، حفظ صلح ، مساعدت به توسعه و مبارزه با استیلا طلبی بوده و بر هماهنگی و همکاری 5 کشور عضو دائمی شورای امنیتی جهت صلح و پیشرفت جهان تاکید می کند.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی