چن اي

چن اي

"چن یی" از سال 1958 تا سال 1972 مقام وزارت خارجه چین را بر عهده گرفت.

یکی از موسسان و رهبران ارتش آزادیبخش خلق چین ،کارشناس بزرگ نظامی و مارشال جمهوری خلق چین می باشد. وی پس از تاسیس جمهوری خلق چین عهده دار مقامهائی مانند معاونیت نخست وزیر ، وزیر خارجه و معاون کمیسون مرکزی نظامی چین بود.

از سال 1958 به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر خارجه چین، ضمن اجرای فعال ایده سیاست خارجی "مائو تسه دونگ" و "جو ئن لای" ، در تنظیم رهنمود درازمدت راهبردی دیپلماتیک چین شرکت کرد و سلسله فعالیتهای مهم دیپلماتیک دستیار "جو ئن لای" بود. ماه اکتر سال 1952، به عنوان عضو هئیت نمایندگی حزب کمونیست چین در 19 کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی حضور یافته و با "استالین" دیدرا نمود. اکتبر سال 1954 در راس هئیت نمانیدگی حزب کمونیست و دولت چین از جمهوری دموکراتیک آلمان و لهستان دیدار کرد.آوریل 1955 ، به عنوان دستیار عمده"جو ئن لای" نخست وزیر وقت چین و عضوهئیت نمایندگی دولت چین در کنفرانس "َباندونگ"آسیا و آفریقا شرکت کرد. فوریه سال 1958 وی برای اولین بار به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر خارجه چین به همراه "جو ئن لای" از کره شمالی دیدار دوستانه به عمل آورد. در این دیدار تشریفات مربوط به بارگشت ارتش داوطلب چین را بطرز حسنه تنظیم نمود. سال 1960 یا همراه "جو ئن لای" یا بمثابه ریسات هئیت از برمه ،هند ، نپال ، کامبوج ، مغولستان و افغانستان دیدار و پیمان دوستی و قرارداد اقتصادی چین و نپال ،پیمان دوستی و عدم تعرض متقابل چین و کامبوج ، پیمان دوستی و کمک متقابل چین و مغولستان و پیمان دوستی و عدم تعرض متقابل چین و افغانستان را امضا کرد.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی