جي پون في

جي پون في

"جی پون فی" از سال 1972 تا سال 1974 وزیر خارجه چین بود.

وی عهده دار مقام هایی از قبیل رییس کشور دیپلماتیک چین در جمهوری دموکراتیک آلمان ، اولین سفیر کبیر چین در جمهوری دموکراتیک آلمان ، معاون وزیر خارجه و وزیر خارجه بود. وی از سال 1979 به بعد وزیر بخش ارتباطات خارجه کمیته مرکزی حزت کمونیست چین، معاون نخست وزیر و دبیر کل شورای دولت بود. در مدت مسئولیت دفتر هنگ کنگ و مکائو وابسته که شورای دولت چین و ریاست کمیته پیش نویسی قانون اساسی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ، ریاست کمیته پیش نویسی قانون اساسی منطقه اداری ویژه مکائو ، فعالانه رهنمود و سیاست دولت مرکزی در حل صلح آمیز مساله هنگ کنگ و مکائو بر اساس اصل "یک کشور دو نظام" را به اجرا در آورد و در مراسم امضای اعلامیه مشترک هنگ کنگ بین چین و انگلساتان شرکت کرد.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی