هوان هوا

هوان هوا

"هوان هوا" از سال 1976 تا سال 1982 وزیر خارجه چین بود.

"هوان هوا" پس از برقراری مجدد جایگاه قانونی چین در سازمان ملل در سال 1971، به عنوان اولین نماینده دائمی چین در سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان انتخاب شد. وی در سال 1976 مقام وزارت خارجه را برعهده گرفت ودر راس هئیت نمایندگان چین در 29مین، 32مین، 33مین، 35مین و 37مین مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرد. اوت سال 1978 با وزیر خارجه ژاپن در بیجینگ پیمان صلح و دوستی جمهوری خلق چین و ژاپن را امضا کرد و در سال 1978، ریاست مذاکره چین با نماینده آمریکا در خصوص برقراری روابط سیاسیرا عهده دار بود و سال 1982 با وزیر خارجه وقت آمریکا اطلاعیه 17 م اوت در مورد حل مسئله فروش سلاحهای آمریکا به تایوان را امضا کرد. از سال 1985 تا 1995 در نشست های سالانه شورای عملکرد بین المللی شرکت کرد. اکنون ریاست انستیتوی ملی شخصیت های دوست بین المللی ریاست انجمن ارتباط ملی دوستی بین المللی، ریاست انجمن ریاست صندوق "سون چین لین" را بر عهده دارد.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی