چيان چي چن

چيان چي چن

"چیان چی چن" از سال 1988 تا سال 1998 مقام وزارت خارجه چین را بر عهده گرفت.

وی در ژانویه سال 1928 در "جیا دینگ" شانگهای به دنیا آمد. اکتبر سال 1942 به حزب کمونیست چین پیوست،از سال 1942 تا سال 1945 هنگام تحصیل در دبیرستان وابسته به دانشگاه "داتون" شانگهای به حزب پیوست رییس گروه حزب و دبیر حوزه حزبی را بعهده گرفت. در مدرسه سازمان جوانان کمونیست اتحاد شوروی باز آموزی نمود.از سال 1955 تا 1963 ،وی دومین دبیر سفارتخانه چین در اتحاد شوروی ، معاون بخش رییس اداره دانشجویان چینی در شوروی و ریاست پژوهشگاه را بر عهده گرفت. از سال 1963 تا 1966 وی ریاست اداره دانشجویان چینی در شوروی متعلق به وزارت آموزش و پرورش عالی را بر عهده داشت.از سال 1966 تا 1972 وی در دوران انقلاب فرهنگی چین در آموزش کاردها کار کرد. از سال 1972 تا سال 1982 ، وی رایزنی سفارت چین جماهر شوروی،سفیر چین در گینه و رییس اداره مطبوعات وزارت خارجه چین بود. وی از سال 1998 ، مقام وزارت خارجه ، دبیری کمیته حزبی و عضویت شورای دولتی چین را در اختیار داشت. از سال 1993 نیز عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و معاون نخست وزیر شورای دولتی چین بود.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی