تان جيا شيان

تان جيا شيان


تان جیا شوان از سال 1998 تا سال 2003 مقام وزارت ارجه چین را بر عهده داشت

.تان جیا شیان ژانویه سال 1938 در شانگهای به دنیا آمد و اهل "جن جانگ" استان "جیان سو" است. وی در سال 1973 به حزب کمونیست چین پیوست و پس از طرف رشته زبان انگلسی از فارغ التحصیل از دبیرستان . دانشگاه "فودان " شانگهای قبول شد. وی از سال 1970 تا سال 1978 عضو انجمن دوستی مردم چین با خارج و انجمن دوستی چین با ژاپن،معاون رییس اداره انجمن دوستی مردم چین با خارج را بر عهده گرفت.وی از سال 1988 تا سال 1991 رایزن در درجه وزیر مختار سفارت چین در ژاپن و وزیر مختار را بر عهده گرفت. از سال 1991 تا 1993 دستیار وزیر خارجه چین بود. از مارس سال 1993 تا مارس سال 1998 معاون وزیر خارجه از مارس سال 1998 وزیر خارجه را برعهده گرفت. مارس سال 2003 وی متصدی عضو شورای دولتی چین گردید.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی