لي جائو شينگ

لي جائو شينگ

لی جائو شینگ از سال 2003 تا اکنون متصدی وزیر خارجه چین است.

لی جائو شینگ اکتبر سال 1940 به دنیا آمد و اهل "شن دون" است. سال 1964 از دانشگاه پکن فارغ التحصیل شد. از سال 1970 تا سال 1977 پرسنل و ملتزمین سفارت چین در جمهور کنیا را برعهده گرفت. وی از سال 1985 تا سال 1990 معاون اداره مطبوعاتی وزارت خارجه ، رییس این اداره و سخنگوی وزارت خارجه چین را بعهده گرفت. از سال 1993 تا 1995 وی نماینده دائمی و سفیر کبیر تام الاختیار چین در سازمان ملل شد. از سال 1998 تا 2001 وی سفیر کبیر تام الاختیار چین در آمریکا بود. از سال 2001 تا مارس سال 2003 معاون وزیر خارجه چین بوده و از مارس سال 2003 وی به سمت وزیر خارجه چین بر گزیده گردید.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی