اسناد مهم ديپلماتيک چين

چین و آمریکا

"ابلاغیه مشترک چین و آمریکا " "ابلاغیه شانگهای" (1972)

"ابلاغیه برقراری روابط سیاسی چین و آمریکا" (1978)

"ابلاغیه مشترک 17 اوت" (1982)

چین و ژاپن

" اعلامیه مشترک چین و ژاپن" (1972)

"پیمان صلح و دوستی چین و ژاپن" (1978)

"بیانیه مشترک چین و ژاپن" (1972)

چین و روسیه

"پیمان همکاری دوستانه و حسن همجواری جمهوری خلق چین با فدرال روسیه " (2002)

چین و انگلستان

"اعلامیه مشترک چین و انگلستان درباره مسئله هنگ کنگ" (1984)

"اعلامیه مشترک چین و انگلستان" (1998)

اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی