گردشگری گوناگون

از سال 1992 تا به حال اداره گرد شگری ملی چین ، به منظور تبلیغ و معرفی بهتر منابع گردشگری چین برای جهانگردان ،گردشگری با موضوع حاکی ازعادات و رسوم و مناظر زیبای متفاوت را تشکیل داده و سلسله فعالیت های گردشگری ، خطوط چین گردی جالب ، گردشگری با ویژگی و سیاست مساعدت به فروش درمناطق فرامرزی را تنظیم کرده است. امسال این فعالیت برگیرنده موضوع"چین گردی میان مردم " است .

چین قدمتی تمدن پنج هزار ساله دارد که مردم ان دارای حسن خلق و صفاتی چون پشتکاری و شجاعت و پاکی و مهربانی بوده روش زندگی و رژیم غذایی و عادات خاص خود را دارند. زندگی پر مضمون رنگارنگ مردم چین ، بخشی مهمی از فرهنگ این کشور بوده و به منبع چین گردی پر ارزش انسانی تبدیل شده است.

زندگی مردم چین به لحاظ مسکن -رژیم غذایی - البسه و تفریح - بی پایی جشن - عادات و رسوم دارای ویژگی شرقی بوده و چهره معنوی و خوش اخلاقی ملیت چین را نمایان می کند. هدف از گردشگری مردمی، تعمیق آشنایی جهانگردان با جامعه و زندگی مردم چین است تا آنان از نزدیک شاهد شیوه زندگی مردم این کشور و فرهنگ جالب چیننیان باشند.

عناوین موضوع چین گردی اداره گردشگری ملی چین در سالهای اخیر سال1992: سال دیدار دوستانه سال1993:گردشگری در کوهها و رودهای چین سال 1994:گردشگری برای اثار تاریخی و مکانهای باستانی سال1995: گردشگری برای عادات و رسوم مردمی سال 1996: گردشگری برای استراحت و تفریح سال1997:سال چین گردی سال1999: گردشگری محیط زیست 99 سال2000: گردشگری هزاره در چین سال2000 سال2001: گرد شگری سالم سازی و ورزش چین سال2001 سال2002:گردشگری هنرهای مردمی چین سال2003: گردشگری کشور هنر آشپزی چین سال2004: گردشگری در زندگی مردمی چیناطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی