چین افسونگر – احساس مناظر زیبای چین

چین یک کشور پرمنابع گردشگری فراوان است و دارای کوه ها و رودهای زیبا چشمه ها و ابشارها ی قشنگ و هنرمعماریهای باعظمت باستانی وحیوانات وگیاهان عجیب وقریب و بیشمار آثار باستانی و جاهای دیدنی است که می توان گفت : چشم اندازهای طبیعی و انسانی دردرخشش یکدیگر را رونق و جلوه می دهند. اکنون در چین 29 میراث طبیعی در فهرست آثار باستانی جهانی از جمله سه میراث طبیعی -بیست و یک میراث فرهنگی ثبت شده است. و چهار میراث دو گانه طبیعی و فرهنگی وجود دارد. این قدر زیاد میراثهای طبیعی و فرهنگی جهانی نور درایت و پر تلاشی چینی ها را می درخشد. علاوه بر این میراث گرانقیمت طبیعی وفرهنگی ، جاهای خوش منظره و دارای فرهنگ عمیق نیز بیشمار است. گردشگران نیز تصوری از مناظر طبیعی و تمدن های باستانی دارند.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی