موسسات گردشگری چین

شمار سازمانهای جهانگردی در چین هم اکنون جمعا به 11 هزار و615 مورد رسیده است که در این میان 1358 سازمان جهانگردی بین المللی و 10 هزار و 257 سازمان چین گردی است.

سازمان های جهانگردی بین المللی در چین سازمان های معروف در بیجنگ :

----------------------------------------------------------------------------

سازمان جهان گردی بین المللی چین :

تلفن : 85228866-10-86

نشانی : شهر بیجینگ ( پکن ) - منطقه شرقی خیابان دون دان شمالی - شماره 1

سازمان چین گردی :

تلفن : 64622288-10-86

نشانی :شهر بیجینگ - خیابان دون لو در جاده شوسه کمر بندی شمالی - شماره2

سازمان جهانگردی جوانان چین :

تلفن:64656380-10-86

نشانی : شهر بیجنگ - منطقه چایو یان - خیابان زو جا جوان شماره1

سازمان جهانگردی کان هوی چین:

تلفن: 65940885-10-86

نشانی :شهر بیجنگ ( پکن ) - خیابان جنوب نمایشگاه کشاورزی شمار 5


شهر شانگهای :

سازمان جهانگردی بین المللی هواپیمایی فرامرزی شانگهای:

تلفن:63500170-21-86

نشانی: شانگهای -خیابان شرقی نانجنگ - شماره 800

سازمان جهانگردی بین المللی یان زی شانگهای:

تلفن:62999403-21-86

نشانی :شهر شانگهای - تسایو حه جین - منطقه عمران اقتصاد و علوم عالی و نوین - خیابان گی لین شماره 595

-----------------------------------------------------------------------------


شهر گوان جو:

سازمان جهانگردی بین المللی تیان مای گوان جو:

تلفن:81881880-20-86

نشانی : شهر گوان جو- خیابان یان جان سی لو- شماره 113

شهر شی ان:

------------------------------------------------------------------------------سازمان جهانگردی بین المللی جیایو ای ( اموزش و پرورش ) شی ان:

تلفن:5361018-29-86

نشانی :شهر شی ان - خیابان چان ان نان لو- شماره 447

شهر شن جن:

سازمان جهانگردی بین المللی بایو یو ( جراید ) شن جن:

تلفن:82101915-755-86

نشانی :شهر شن جن - خیابان شن نان جون لو - شماره 1014

شهر چن دو:

شرکت جهانگردی فرامرزی چن دو:

تلفن:86741113-28-86

نشانی:شهر چن دو - بنای خیابان شون چن داجیاطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی