ملیت ها با جمعیت بیشتر از 5 میلیون نفر

ملیت ها با جمعیت بیشتر از 5 میلیون نفر

ملیت هان

ملیت "هان" بزرگترین ملیت از میان 56 ملیت چین و نیز با بیشترین جمعیت در جهان محسوب می شود . جمعیت این ملیت به حدود 1 میلیارد و 200میلیون نفرمی رسد .نام اولیه ملیت هان ملیت " هوا شیا " بود که در منطقه مرکزی چین سکونت داشت و بعد بتدریج با ملیتهای دیگر آمیخته شد . از دوران سلسله " هان " این ملیت ملیت "هان" خوانده شده است ، این ملیت تاریخ تمدن 5 هزار ساله دارد . ملیت هان خط و زبان خاص دارد ، زبان هان متعلق به خانواده زبانهای هان و تبتی بوده و 8 شاخه یعنی زبانهای شمالی، "وو" ، " شیان " ، " گان" ، " گه جیا " ، " مین نان " ، " مین بیه " و " یو" را می گیرد و " پو تون هوا" زبان عمومی آن است . خط هان یکی از قدیمترین خطوط جهان است که از خط حکاکی شده روی استخوانها و لاک لاک پشتان و کتیبه های روی مقبره ها بتدریج به هیروگلیف امروز تبدیل شده است .

هیروگلیف چینی حدود 80هزار واژه دارد و از میان آنها حدود 7 هزارواژه متداول است ، اکنون زبان هان یکی از زبانهای بین المللی رایج جهان است . غلات بعنوان موادغذایی اصلی و گوشت ، ماهی و سبزیجات بعنوان مواد غذائی فرعی ساختار اغذیه ملیت هان را تشکیل می دهد . در فرایند توسعه درازمدت ؛ عادات مصرفی غذائی ملیت هان به سه بار در روز تغییر کرده است ،ملت هان در مصرف غذا به سه بار در روز عادت دارد ؛ پلو و خوراک گندم پخته دو غذای اصلی این ملیت است . به علاوه غلات دیگر مانند ذرت ، ذرت خوشه ای ، حبوبات و سیب زمینی نیز مواد غذائی اصلی برخی از مناطق محسوب می شود . با وجود شرایط متفاوت ، درمناطق مختلف اغذیه متنوع وجود دارد .

مردم ویژگیهای غذای ملیت هان و ملیتهای دیگر چین را اینطور توصیف می کنند : غذای جنوبی شیرین ، شمال شور ، شرق تند و غرب ترش است . اکنون در چین 8 گونه سیستم اغذیه بر حسب سلیقه و علوم مردم از جمله غذاهای "شیان" و " چوان" ، "شمال شرق " و " یو " وجود دارد . شراب و چای دو نوع نوشیدنی اصلی ملیت هان است ، چین زادبوم چای بوده و نیز یکی از کشورهای جهان است که قبل از دیگرکشورها فنون تهیه شراب ابداع کرد. فرهنگ شراب و فرهنگ چای این کشور تاریخ دیرینه ای دارد . علاوه برشراب و چای ،عصاره های میوه نیز نوشیدنی مردم برخی از نواحی است . اعیاد ملیت هان زیاد است ؛ عید بهار مهم ترین عید سنتی این ملت محسوب می شود ، علاوه بر آن عید فانوس ( 15ماه اول به تقویم کشاورزی)، عید "چینگ مین" ( 5 آوریل ) ، عید " دوان وو" و عید مهتاب نیز اعیاد مهم ملیت هان محسوب می شود .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی