اقلیتهای ملی با جمعیت کمتر از یک صد هزار نفر

اقلیتهای ملی با جمعیت کمتر از یک صد هزار نفر

در چین 20 اقلیت ملی با جمعیت کمتر از یک صد هزار نفروجود دارد که عبارتند از : بو لان ، تاجیک ؛ آچانگ ، پومی ؛ عونک ، نو ؛ جین ؛ جی نو ؛ ده آن ؛ بائو آن ، روس ؛ یوگو ؛ ازبک ؛ من با، ارلون چون ؛ دو لون ؛ تاتار ؛خه جه ، کائو شان و لو با .

مليت لوبا


ملیت " لو با" ي چين 3000 نفر جمعیت دارد و کم جمیعت ترين قوم در ميان اقلیت های ملی چین محسوب می شود . این ملیت عمدتا در جنوب شرق منطقه خودمختار تبت زندگي مي كنند . " لوبا" های مقیم شهرستان " مو توا" از زبان تبتی استفاده مي كنند ؛ اما اين مليت داراي زبان ملیت خود براي تکلم است . زبان " لوبا" متعلق به خانواده زبان های" هان -- تبتی "است ، اما " لوبا" های نقاط مختلف گویش های متفاوتی دارند . کلمه " لوبا" از زبان تبتی سرچشمه گرفته و به معنی "اهل جنوب " است .

قبل از تاسیس جمهوری خلق چین در سال 1949، " لوبا" ها با حکاکی بر روی چوب و طناب رويدادها را یادداشت مي کردند و خط نداشتند و قلیلی از آنان زبان تبتی مي دانستند . پس از تاسیس چین نو مردم ملیت " لوبا" از حقوق برابر ملیت ها برخوردارشدند ، با پشتیبانی دولت و کمک های ملیت های ديگر ؛ لوباها درسير تولید و نوگرایی گام بر داشته و اقتصاد و فرهنگ آنان به سرعت توسعه یافته است. " لوبا" ها معتقدند كه همه اشیا در دنیا روح دارند واز دین دوران اولیه پیروزی می کنند .


اقلیتهای ملی با جمعیت کمتر از یک صد هزار نفر


ملیت "دو لون "

ملیت دو لون حدود 7400نفر جمعیت دارد ؛ آنان در حوضه رود دولون شهرستان خودمختار " گون سان " استان" یون نان " سکونت دارند ، زبان دو لون متعلق به خانواده زبانهای هان و تبتی است ، اما آنها خط خاصی ندارند ." دولون "ها طبیعیت را پرستش می کنند . در گذشته توانائی تولید ملیت دو لون بسیار پائین بود ؛ آنها فقط با لوازم خیزرانی ساده به تولیدات کشاورزی اولیه می پر داختند ؛ ماهیگیری و شکار نیز مکمل آن بود . پس از تاسیس چین نو ؛ سیمای عقب مانده این ملیت کاملا تغییر کرد . دو لون ها بسیار زحمت کش و مهمان نواز بوده و به دوستی اهمیت می دهند ، معمولا اگر خانواده ای مشکلی داشته باشد ؛ همه روستائیان دیگر به آن خانواده کمک می کنند . آنها در شکار سهیم هستند . این ملیت به اعتبار و تعهدات خود بسیار اهمیت داده و نظریه اخلاقی ساده ای دارد .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی