اقتصاد مناطق اقلیت نشین چین

بدنبال توسعه دائمی اقتصاد چین ؛ اقتصاد مناطق اقلیت نشین نیز بطور مستمر رشد کرده است . دامپروری یکی از اصناف اصلی مناطق اقلیت نشین چین است . بعد از دهه 80 قرن 20م چین نظام مسئولیت و مقاطعه کاری دو گانه مراتع و دامها را اجرا کرده است . با این معنا که دامهایی که متعلق به مالکیت عمومی بود ؛ به دامپروران فروخته شده و حق استقاده از مراتع نیز در واقع به دست آنان سپرده می شود و در ضمن نظام ساخت و مدیریت و نگهداری مراتع تقویت یافته است . در حال حاضر مراتع عمده چین در استانها و نواحی جین های، گان سو ؛ شی چوان ؛ ، نینگ شیا و مناطق خودمختار سین جیانگ و مغولستان داخلی واقع است ؛ تولید دامپروری به سرعت توسعه یافته است . طبق آمار ، اکنون شمار دامهای سراسر کشور به بیش از یک صد میلیون راس رسیده است . درصد دامهای دارای سن مناسب بویژه کیفی برای فروش ؛ نسبت زنده ماند ن و در صد آمده فروش بروشنی ارتقا یافته است .

به علاوه در برخی از مناطق دامپروری مراتع خانوار مشاهده می شود . با وجود فعالیت دامنه دار و تولید تخصصی توانائی و کارائی تولید این مراتع بمراتب بالا رفته است . منابع اقتصادی و عملیات اجتماعی و اقتصادی غیر کشاورزی در شهرهای مناطق اقلیت نشین متمرکز است . شهرها محور توسعه اقتصادی این مناطق به حساب می آیند.

همانند مناطق دیگر چین ، اقتصاد شهری مناطق اقلیت نشین پس از دهه 80 قرن 20م آهنگ توسعه را تسریع کرده است . طبق آمار ؛ اکنون در این مناطق بیش از یک میلیون موسسه صنعتی موجود است و سیستمی مرکب از موسسات مدرن بزرگ ؛ صنایع ؛ بازرگانی و اصناف خدماتی انفرادی اساسا شکل گرفته است . سطح شهری شدن مناطق مغولستان داخلی ؛ چین های ؛ نینگ شیا و سینگ جیانگ از میانگین کشوری آن بالاتر است ؛ این شهرها برای توسعه اقتصاد کلی مناطق اقلیت نشین نقش مساعد دارند . اقتصاد غیر عمومی در توسعه اقتصادی شهرهای مناطق اقلیت نشین نقش چشمگیری دارد . برای نمونه ؛ در پایان قرن ؛ نسبت اقتصاد غیر دولتی بیش از40درصد ارزش کل تولید ملی استان "چین های" را شامل شده است . به علاوه ؛ در جریان توسعه درهای باز به روی خارج ؛ برخی از شهرهای مناطق اقلیت نشین بتدریج مبادلات و همکاری اقتصادی و فنی با خارج را توسعه داده اند .

در حال حاضر در این مناطق گروهی موسسات بزرگ وجود دارند که در داخل و خارج مشهور شده اند . برای نمونه ؛ شرکت سهامی و با مسئولیت محدود فرآوردهای پشمی " اردوس " مغولستان داخلی و شرکت " تیان یه " منطقه خودمختار ایغور سینگ جیانگ را میتوان نام برد .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی