دین در چین

چین کشوری کثیر المذهب است . ادیان و مذاهب شامل چین بودا؛ تائو ؛ اسلام ؛ کاتولیک و مسیح است . طبق آمار ؛ در حال حاضر در چین بیش از 100میلیون معتقد مذهبی زندگی می کنند و 85هزار محل برای برگزاری فعالیتهای مذهبی ؛ 300هزارروحانی ؛ سه هزار گروه مذهبی و 74 مدرسه و دانشگاه الهیات وجود دارد . گروههای مذهبی سراسری در چین انجمن های بودا ؛ تائو و اسلام ، انجمن میهن پرستانه دین کاتولیک ؛ هئیت اسقف های کلیسای کاتولیک و کمیته جنبش میهن پرستی دین مسیح را شامل می شود . هر سازمان مذهبی طبق منشور خود کادر رهبری و ارگان رهبری را انتخاب می کنند ؛ بدون مداخله دیگر امور مذهبی را انجام داده ؛ طبق نیاز دانشکده ها و مدارس مذهبی را تشکیل داده ؛ کتب مقدس کلاسیک و مجلات و نشریات مذهبی را چاپ و منتشر کرده و ادارات خدماتی غیر انتفاعی را ایجاد می کننداطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی