مبادلات خارجی مذهبی

دین بودا ؛ دین اسلام ؛آیین کاتولیک و دین مسیح همگی از کشورهای دیگر به چین راه یافته است . این مذاهب مذاهب جهانی است و جایگاه بین المللی مهمی دا شته و در بسیاری از کشورها و مناطق پیروان فراوانی دارد . برخی ادیان در کشورهایی مذهب ملی دانسته می شود .

پس از تاسیس چین نو ؛ مبادلات بین محافل مذهبی چین و کشورهای خارجی دایما توسعه یافته و بیشتر شده است . برای مثال ؛ محافل دین بودای چین با کشورهای پیرامون مانند تایلند ؛ کره جنوبی ؛ برمه ؛ سری لانکا و ویتنام به مبادلات مذهبی مردمی به اشکال گوناگون پر داخته است . در چند سال اخیر خاکستر استخوان بودا چین به تایلند ؛ برمه و سری لانکا منتقل شده و مورد پرستش قرار گرفته است . بین محافل مذهبی تایلند و تبت سیستم مبادلات دایمی بوداشناسی برقرار شده است .

از سوی دیگر ؛ به دعوت گروهی کشورها ی اروپای غربی و آمریکای شمالی ؛ گروه های مذهبی از چین از این کشورها دیدار کرده است که اقدامی برای تقویت آشنایی مذاهب محلی و آشنائی مردم این کشور با مذاهب چین محسوب می شود .


مبادلات خارجی مذهبی


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی