معماری مقبره سازی

ساختمانهای آرامگاه ها یکی از پرعظیمت ترین و شکوهمند ترین گروه های ساختمانی است که معمولا با استفاده از شرایط طبیعی جغرافیائی و در کنار ویا روی کوه و تعداد اندکی در دشتها احداث شده است.ترکیب بندی عمومی این مقبره ها به این قرار است قبرستان توسط دیوار احاطه گردیده و درب چهار طرف باز است و در چهار گوشه آن برج دیده بانی قرار دارد و راهرویی در جلو قبرستان ایجاد شده وسراسرقبرستان زیر سایه درختان کاج و سروپربرگ و سرسبز و سربه فلک کشیده قرار داردو محیط یکپارچه سکوت و آرا مش بر آن حکمفرمااست .

آرامگاه"چین شی خوان "

اولین امپراتور چین آرامگاهای امپراتور "چین شی خوان "واقع در دامنه شمالی کوه "لی شان " در شهر"سی آن " استان"شن سی"مشهورترین قبرستان چین بوده و بیش از2000سال قدمت دارد. پیکره ها و مجسمه های سفالی و چوبی جنکجویان و اسبها ئیکه همراه امپراتور مرحوم "چین شی خوان" زیر خاک دفن شده بودند ،همچون سپاه پاسداران این قبرستان بودند که صاحب نهایت ابهت و عظمت رزمندگی بوده و اثار هنری حکاکی و تهیه شده بااستادی و مهارت عالی میباشند و "8 مین معجزه دنیا " نامیده می شود که در سال1987در"فهرست اسامی میراث جهان " به ثبت رسید . کمیسیون میراث جهان این امر را این طور ارزیابی کرد:آن پیکره های سفالی مشهور که دورادورآرامگاه امپراتور "چین شی خوان " ایستاده ، با ژستهای گوناگون و متنوع و اسبها و کالسکه های جنگی و اسلحه همه آثار ظریف ومکمل رالیستی بوده و در ضمن ارزش عالی تاریخی خود را محفوظ می دارد.


معماری مقبره سازی

در اطراف شهر "سی آن " استان "شن سی " مقبره های امپراتوران و شاهزادگان سلسله ها متمرکز است ،علاوه برقبرستان یاد شده ، مقبره های 11 امپراتور "حان غربی و 18 امپراتور سلسله"تان "در این محلها محفوظ است . درمیان آرامگاههای امپراتوری سلسله"هان غربی" مقبره "لیو چیه "امپراتور "حان او"چه از نظر مقیاس و چه ازنظر وفور گنج های محفوظه زیر زمین متمایز و برتر از دیگر مقبره ها میباشد ،قبرستان "شائو لین " که درآن "لی شی مین "-امپراتور "تان تای تسون "مساحت زمین بسیاروسیعی رادر اشغال داشته و در محوطه آن 17 مقبره ماموران عالی مقام ونزدیکان امپراتور نامبرده دراطراف مقبره وی دیده میشود.روی این قبرستان و زیر زمین آن سرشار ازآثارگرانقدر باستانی است. حکاکی بسیار عالی و ظریف سلسله "تان "موسوم به "6 اسب ممتاز"از شهرت بسزائی برخورداراست .

آرامگاههای امپراتوران سلسله های "مینگ "و " چینگ"


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی