معماری سلسله "یوان"

چین در سلسله "یوان " الهای1368-1206 میلادی یک کشور امپراتوری نظامی با سرزمین پهناوربود که توسط حکمرانان مغول ایجاد گردید.در این دوران اقتصاد و فرهنگ چین بتدریج و آهسته پیشرفت نمود و معماری نیز در حالت رکود و اکثر ساختمانها ساده و غیر هندمندانه بود.

شهر "دا دو " پایتخت سلسله "یوان " واقع در شمال بیجنگ مقیاس عظیمی داشت که معادل مقیاس بیجینگ سلسله های "مین " و "چینیگ " امروز بود . کوه "وان تسوی" واقع در کرانه دریاچه "تای ایه "سلسله یوان که تا کنون باقی مانده و امروز جزیره "چون دای "در پارک "بی های " است ، از مناظر قشنگ آن دروان میباشد.

از آنجا که حکمرانان سلسله "یوان " دیندار بوده و بویژه پیرو دین بودای تبتی بودند، لذا ساختمانهای مذهبی در این دوران بسیار شکوفا شد. مثلاً: برج سفید معبد "میائو این سی " در بیجینگ یک برج لامائی است که بدست استادان نپالی طراحی و ساخته شد .


معماری سلسله "یوان"


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی