وضعیت عمومی معماری دوران معاصر چین

منظور از معماری معاصر چین معماری چین از اواسط قرن 19 باین طرف میباشد. از جنگ تریاک در سال 1840تا تاسیس جمهوری خلق چین در سال 1949 معماری چین خصوصیاتی حاکی از تلفیق سبکهای چینی وفرنگی و تنوع زیاد را از خود نشان میداد.

در این دوران با آنکه سیستم معماری سنتی و کهنه چین از لحاظ کمی برتری داشت ولی ساختمانهای تجاری از قبیل تآتر، رستوران ، مهمانخانه و فروشگاه عموما ترکیب بندی سنتی معماری را شکسته و فضای حرکت انسان را وسعت داده است .

در شهرهای شانگهای و "تیان جین" همچنین ساختمانهای خارجی مانند کنسوگری ، تجارتخانه خارجی ،بانک و هتل و باشگاه فرنگی بوجود آمد. ازسال 1949،پس از ایجاد جمهوری خلق چین ،معماری این کشور وارد مرحله نوین تاریخی شد.

در این دوران ،معماری معاصر چین از لحاظ کمی ، مقیاس ، انواع و پراکندگی و سطح مدرن محدودیت دوران معاصر را تغییر و سیمای کاملاً جدیدی جلوه داد. از دهه 80 قرن 20 باین طرف درهای معماری چین بتدریج بازتر شده ، از برتریهای کشورهای دیگر استفاده و به سوی چندجانبه بودن پیشرفت گردید .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی