آموزش عالی

آموزش عالی درچین به چند مقطع ازجمله کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا تقسیم می شود و مدارس عالی این کشورمدارس عالی معمولی ، هنرستانهای عالی حرفه ای ، مدارس عالی بزرگسالان وغیره را شامل می گردد. آموزش عالی چین بیش ازیکصد سال سابقه دارد . جدید ترین آمارنشان می دهد که هم اکنون درچین 3000 آموزشگاه عالی دایر شده و دو سوم آن توسط دولت ایجاد شده و بقیه مدارس خصوصی است و 20 میلیون دانشجو دراین مدارس تحصیل و مطالعه می کنند . درصد ورود دانشحجویان به مدارس عالی چین اکنون به بیش از 17 درصد جمعیت همسن رسیده است .

درچین برای تحصیل درمدارس عالی باید درآزمون ورود ی شرکت کرد . مدارس عالی با توجه به درخواست دانشجو ونمرات وی پذیرش آزمون دهندگان را اعلام می کنند . موضوع آزمون و نمرات قبولی نیز توسط وزارت آموزش و پرورش و ادارات استانی آموزش و پرورش تعیین می شود .

مدارس عالی دولتی قسمت عمده آموزش و پرورش عالی چین را تشکیل می دهد تمامی دانشگاه های مشهور چین توسط دولت دایر شده است . معمولا کسانی که به مدارس عالی دولتی راه نیافته اند و یا دانشجویانی که شاغلند و میخواهند دوره بازآموزی بگذرانند ، مدارس عالی غیر دولتی و یا دانشگاههای رادیو و تلویزیون و مدارس عالی بزرگسالان را انتخاب می کنند .

دردو سال اخیر، ادارات آموزش و پرورش چین با تلاش به منظورتوسعه آموزش عالی میزان پذیرش دانشجویان در مدارس عالی دولتی را افزایش داده اند و در زمینه آموزش مقطع کارشناسی ارشد نیز پیشرفت های زیادی حاصل شده است .

آموزش عالی


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی