آموزش در خارج از مدارس

درچین سازمان های زیادی امور آموزش خارج از مدارس را برعهده دارند . چینیان اصولا به آموزش و پرورش بسیاراهمیت می دهند و درعین حال از این ارگان ها برای رفع نیازهای آموزشی و پرورشی و ارتقای سطح علمی خود استفاده می کنند .

ازجمله ارگانهای مذکور درچین که وظیفه آموزش درخارج ازمدارس را برعهده دارند می توان به کاخ جوانان ونوجوانان ، مرکز فعالیت آموزی کلاس کمکی در اوقات خارج ازدرس وآموزش و پرورش اینترنتی اشاره کرد. جوانان و نوجوانان چینی با توجه به علاقه و نیاز خود دراین کلاسها موسیقی ، رقص و نقاشی می آموزند . معلومات فرهنگی را که در مدارس آموخته اند ، تکمیل می نمایند . آنان همچنین درفعالیت های علمی و فنی و تفریحی و هنری شرکت می دارند تا کارایی خود را افزایش داده و زندگی رنگارنگی داشته باشند .


آموزش در خارج از مدارس


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی