آزمون کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد به امتحانی اطلاق می شود که درهرآموزشگاه عالی ویا ارگان پژوهشی برای ثبت نام دانشجویان دوره کارشناسی ارشد برگزارمی شود. این آزمون به دوسطح کارشناسی ارشد و دکترا تقسیم می شود.

آزمون کارشناسی ارشد درچین دردو قسمت امتحان کتبی و حضوری برگزارمی شود وموضوع آزمون کتبی رشته های تحصیلی عمومی وپائین ترین میزان نمرات قبولی توسط وزارت آموزش وپرورش تعیین می شود. برای نمونه ، آزمون دهندگان که برای انتخاب رشته های علوم انسانی ثبت نام می کنند باید درآزمون های سیاست و زبان خارجی شرکت کنند و کسانی که برای انتخاب رشته های علوم طبیعی ثبت نام می نمایند ، باید درآزمون های سیاست ، زبان خارجی و ریاضیات شرکت نمایند. موضوع آزمون رشته های تخصصی ونمرات قبولی توسط خود آموزشگاه عالی و یا ارگان پژوهشی تعیین می شود. دانشجویان پس از کسب نمرات قبولی آزمون کتبی برای شرکت درآزمون حضوری دعوت خواهند شد. آموزشگاه های عالی و یا ارگان های پژوهشی طبق نمرات آزمون های کتبی و حضوری آزمون دهندگان ممتازرا قبول می کنند .

آزمون دکترا بطورعمده به ابتکارآموزشگاه های عالی وارگان های پژوهش برگزار می شود. اگرآزمون دهندگان مقام علمی کارشناسی ارشد داشته ورشته تخصصی قبلی خود را انتخاب کنند تنها درآزمون های زبان خارجی و آزمون های کتبی و حضوری دو و یا سه درس رشته تخصصی شرکت می کنند. اگررشته های تخصصی دیگری انتخاب کنند ویا با هویت هم سطح آموزش و داشتن مدارک کارشناسی ارشد درآزمون دکترا شرکت کنند باید درآزمون های 5 الی 6 رشته تحصیلی حضور یابند .

درسال های اخیر، بدلیل افزایش فشاراشتغال به کار، شمارشرکت کنندگان آزمون کارشناسان ارشد و دکترا بسرعت فزونی گرفته ولی نسبت قبولی تنزل یافته است. علاوه براین ، همراه با اصلاحات نظام آموزشی حق خودگرایی واحد های قبولی کارشناسان ارشد یعنی آموزشگاه های عالی و ارگان های پژوهشی درآزمون درحال افزایش است .


آزمون کارشناسی ارشداطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی