نظرنگاهی اجمالی به وضعیت مدارس عالی چین


ظرف چند سال اخیر، میزان قبولی پذیرش در مدارس عالی دولتی چین افرایش چشمگیری یافته است. درحال حاضر شماردانشجویان مدارس عالی درمقایسه با سال 1998 چند برابر فزونی گرفته و به 20 میلیون تن رسیده و نسبت ورود دانشجویان مدارس عالی چین نیزازکمتراز 10 در صد به 17 درصد افزایش پیدا کرده است .

اکنون درچین تفریبا بیش از 3000 آموزشگاه عالی وجود دارد که بیش از 1300ازآنها آموزشگاه های معمولی و بیش از 1200 آموزشگاه دیگر مدارس عالی غیر دولتی است و بقیه مدارس عالی بزرگسالان بحساب می آید. آموزش عالی درچین شامل مقطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتراست. درمدارس عالی چین ، سیستم واحد شماری اجرا می شود. دوره کاردانی معمولا سه سال ، دوره کارشناسی 4 سال و دوره های کارشناسی ارشد و دکترا 2 تا 3 سال است.

مدارس عالی دولتی عمده مدارس عالی چین را تشکیل می دهد ، دانشگاه مطالعات و پژوهش و جامع درمدارس عالی معمولی دولتی متمرکزند. ظرف سالهای اخیر، مدارس عالی غیر دولتی بسرعت توسعه یافته است که بعضی ازآنها نیزبسیار بزر گ است ولی ازنظرمقطع های اداره و سطح آن درمقایسه با مدارس عالی دولتی که اعتبار بالایی دارد، پایین تر است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی