دانشگاه پلی تکنیک چینگ خوا

دانشگاه پلی تکنیک چینگ خوا

دانشگاه پلی تکنیک " چینگ خوا" واقع در شهر بیجینگ پایتخت چین مشهور ترین دانشگاه مختلط دولتی درزمینه پژوهش و مباحث علوم طبیعی و تکنیکی است و با یک صد ساله قدمت یکی از مهمترین پایگاه های پرورش نیروهای مستعدین درچین بحساب می آید.

اکنون دراین دانشگاه 44 دانشکده فاکولته از11 انستیتوهایی از قبیل علوم طبیعی ، معماری، ساختمان و آبیاری ، مهندسی مکانیک ، علوم و فنون اطلاع رسانی ، علوم انسانی و اجتماعی ، مدیریت اقتصادی ، حقوق ، هنرهای زیبا ، ارتباطات عمومی و تکنیک عملی دایر شده است . رشته های عملی معماری، کامپیوتر، خودرو و فیزیک انرژی عالی این دانشگاه درسراسر چین از شهرت بسیار عالی برخورداراست . در20 سال گذشته " چینگ خوا " به یک دانشگاه جامع تبدیل شده است که رشته های مختلف علوم اجتماعی ازجمله ارتباطات ، زبان چینی و مطبوعات نیز دربرمی گیرد و در حال راه اندازی دانشکده پزشکی است.

دراین دانشگاه ، تقریبا 7100 نفر استاد و کارمند کار می کنند . بیش از 20 هزار دانشجوی تمام وقت ازجمله 12 هزار دانشجوی کارشناسی و قریب 10 هزاردانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا در" چینگ خوا" تحصیل می نمایند. بسیاری ازدانشجویان خارجی نیز این دانشگاه را برای تحصیل انتخاب کرده اند. دانشگاه پلی تکنیک چینگ خوا با سطح علمی و دانشگاهی عالی و کیفیت تدریس خوب درسراسر چین و درجهان از اعتبار و شهرت زیادی برخورداراست . برای آشنایی بیشتر با این دانشگاه می توان به پایگاه انترنتی آن رجوع کرد .

Tp://www.tsinghua.edu.cn


دانشگاه پلی تکنیک چینگ خوا


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی