دانشگاه بیجینگ ( پکن )

دانشگاه بیجینگ ( پکن )

دانشگاه بیجینگ ( پکن ) یک دانشگاه جامع دولتی است که درخصوص سطوح عالی تدریس و پژوهش های علوم انسانی و علوم طبیعی درسراسر چین شهرت دارد . این دانشگاه سال 1898 تأسیس شد و از دانشگاه های دارای تاریخ دیرینه است .

پس از 100 سال توسعه ، اکنون در دانشگاه بیجینگ 5 بخش ازجمله بخش علوم انسانی ، علوم اجتماعی ، علوم طبیعی ، اطلاع رسانی ومهندسی و علوم پزشکی ، 42 دانشکده ، 216 پژوشگاه ( مرکز ) ، 18 بیمارستان زیر نظر این دانشگاه وابسته دایر شده است که درآنها تدریس نیزمی شود. رشته های علمی این دانشگاه شامل زبان چینی ، زبان های غربی ، تاریخ ، فیزیک و بیولوژی درسراسر چین می باشد که معروفیت زیادی دارد.

اکنون دراین دانشگاه بیش از 15 هزار دانشجوی کاردانی و کارشناسی ، 12 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل می کنند. دانشگاه بیجینگ همچنان بسیاری از دانشجویان خارجی را بخود جلب کرده است . کتابخانه دانشگاه بیجینگ بزرگترین کتابخانه دانشگاهی آسیا بحساب می آید که بیش از6 میلیون و 290 هزار جلد کتاب در آن قرار دارد . برای آشنایی بیشتر با این دانشگاه می توان به پایگاه انترنیتی آن رجوع کرد.

http://www.pku.edu.cn/

دانشگاه بیجینگ ( پکن )اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی