دانشگاه " فو دان "

دانشگاه " فو دان "

دانشگاه " فودان " واقع درشهر شانگهای -- بزرگترین شهر صنعتی وتجارتی چین ، یکی از معروفترین دانشگاه های جامع و مرکب چین است که درزمینه علوم انسانی وطبیعی برتری دارد و یکی ازآموزشگاه های عالی چین با تاریخ دیرینه است.

اکنون این دانشگاه رشته های مختلف علوم انسانی ، اجتماعی ، طبیعی ، تکنیکی ، مدیریت وعلوم پزشکی را دربردارد ودارای 15 انستیتوی تمام وقت ازجمله انستیتوی زبان های خارجی ، مطبوعاتی ، علم حیاتی ، پزشکی و نرم افزار بوده و 72 دانشکده ، 65 ارگان پژوهشی و91 مرکز تحقیق و بررسی دارد . دانشگاه فودان اکنون به یکی از مراکز علمی و دانشگاهی متنفذ درجهان شده است که با بیش از200 آموزشگاه عالی وارگان پژوهشی ازقریب 30 کشورومنطقه ارتباط همکاری وتبادلات برقرارکرده است. دراین دانشگاه بیش از25 هزاردانشجوی تمام وقت تحصیل می کنند وشماردانشجویای خارجی به 1650 نفررسیده است. برای آشنایی بیشتر با این دانشگاه می توان به پایگاه اینترنتی آن رجوع کرد.

http://www.fudan.edu.cn/


دانشگاه " فو دان "


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی