دانشگاه " جه جیانگ "

دانشگاه " جه جیانگ "


دانشگاه " جه جیانگ " درشهر" هان جو" استان جه جیانگ " واقع است و یکی از دانشگاه های پژوهشی وجامع چین بحساب می آید که درحال حاضرازلحاظ مقیاس گسترده ترین وازلحاظ رشته های علمی و مقوله های آن کامل ترین است و درجهان اهمیت دارد.

رشته های علمی این دانشگاه 11 مقوله ازجمله فلسفه ، اقتصادیات، حقوق ، علم آموزش و پرورش ، ادبیات ، تاریخ شناسی ، فلسله ایده آلیستی ازمکتب کنفوسیوس درچین دردوران سلسله های" سونگ " و" میگ " ، صنعت ، کشاورزی ، فیزیک بدن وعلم مدیریت را دربرمی گیرد. دراین دانشگاه 108 شعبه دایرشده است. درحال حاضر، دراین دانشگاه بیش از 8700 معلم و کارمند کار و بیش از40 هزار دانشجوی بطور تمام وقت تحصیل می کنند که درمیان آنها بیش از9700 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد ، متجاوز از 4200 نفر دانشجوی دکترا و بیش ازیک هزار نفر دانشجوی خارجی هستند.

رشته های علمی دانشگاه " جه جیانگ " در اقتصادیات ، حقوق به لحاظ علمی صاحب برتری زیادی است. کتابخانه دانشگاه جه جیانگ با بیش از 59 هزار متر مربع مساحت کل ساختمان و بیش از 5 میلیون و 910 هزارجلد کتاب میزان کل گنجایش کتاب یکی از کتابخانه های دانشگاه جامع درچین محسوب می شود که ازلحاظ مقیاس ، میزان گنجایش کتاب و پوشش رشته های علمی ، معدود است . برای آشنایی بیشتر با این دانشگاه میتوان به پایگاه اینترنتی آن رجوع کرد. نشانه این پایگاه :

http://www.zju.edu.cn/

دانشگاه " جه جیانگ "


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی