دانشگاه ووهان

دانشگاه ووهان


دانشگاه ووهان درشهر" ووهان" استان "خوبه" درمرکز چین قراردارد یکی از دانشگاه های جامعه چین با رشته های علمی کامل محسوب می شود. اکنون دراین دانشگاه 11 رشته آکادمی چون فلسفه ، اقتصاد ، حقوق ، آموزش و پرورش ، ادبیات ، تاریخ شناسی، فلسله ایده آلیستی مکتب کنفوسیوس درچین دردوران سلسله های " سونگ " و " مینگ "، صنایع ، کشاورزی ، پزشکی و مدیریت و 105 شعبه مقطع کارشناسی دایر شده است. بیش از5 هزار معلم در این دانشگاه تدریس می کنند و بیش از45هزاردانشجوازجمله حدود 12 هزاردانشجوی کارشناس ارشد درآن مشغول به تحصیل هستند. درسال های اخیر، این دانشگاه بیش از 300 دانشمند و سیاستمدار مشهور خارجی را بعنوان پرفسور، استاد افتخاری و یا استاد مدعو استخدام کرده و با بیش از200 دانشگاه و ارگان پژوهشی از بیش از 60 کشور و منطقه همکاری ومبادلات را برقرارکرده است.

دانشگاه ووهان دردامنه کوه " لوجیای" قرار دارد و صاحب زیبا ترین محوطه های دانشگاهی می باشد. برای آشنایی بیشتر با این دانشگاه می توان به پایگاه اینترنتی آن رجوع کرد.

http://www. Whu.edu.cn/

دانشگاه ووهان


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی