دانشگاه جون شان

دانشگاه جون شان

دانشگاه جون شان درشهرگوان جوی استان گوان دونگ واقع درجنوب چین ، یک دانشگاه جامعی است که علوم انسانی و علوم طبیعی پایه آن است بحساب می آید. دکتر " سون یانسین " پیشوای انقلاب دموکراسی چین درسال 1924 این دانشگاه را تآسیس کرد.

اکنون دردانشگاه یادشده 19 انستیتویی ازجمله علوم انسانی ، " لین نان " ، ریاضی و علوم محاسبه و انستیتوی پزشکی " جون شان " و 79 رشته دوره کارشناسی دایر شده است. دراین دانشگاه تعداد زیادی آزمایشگاه های و پایگاه های تحقیق و بررسی علمی با سطح پیشرفته و تآسیسات و تجهیزات تکامل وجود دارند. در سراسراین دانشگاه جمعا بیش از41 هزار دانشجوی مقطع های مختلف ازجمله حدود 17 هزار دانشجوی کارشناسی ، قریب 5440 دانشجوی کارشناسی ارشد ، حدود 1970 دانشجوی دکترا و قریب 450 دانشجوی خارجی تحصیل می کنند. محوطه تازه ساز انستیتوی " لین نان " این دانشگاه با منظره زیبا و تآسیسات و تجهیزات پیشرفته یکی از قشنگترین محوطه های دانشگاه چین نامیده شده است . کتابخانه دانشگاه جون شان به یکی از کتابخانه هایی مبدل شده است که از سایر کتابخانه ها واقع در بخش جنوب شرق چین بیشتر کتاب گنجانده است . برای آشنایی بیشتر با این دانشگاه می توان با پایگاه اینترنتی آن رجوع کرد .

Htttp:// www. Zsu. Edu. Cn/

دانشگاه جون شان


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی