دانشگاه راه و ترابری شانگهای

دانشگاه راه و ترابری شانگهای


دانشگاه راه و ترابری شانگهای دانشگاه مهمی دراین رشته درسراسر چین بحساب می آید. علوم طبیعی ومهندسی اصل این دانشگاه است که درسال 1896 تأسیس شد. دراین دانشگاه اکنون 21 دانشکده ازجمله مهندسی کشتی ودریایی ، مهندسی مکانیزه و نیروی محرکه ، مهندسی اطلاع رسانی الکتریکی ونیروی 55 شعبه مقطع کارشناسی دایرشده است که رشته های علمی از قبیل علوم طبیعی، مهندسی ، علوم انسانی ، مدیریت ، کشاورزی ، اقتصادیات ، حقوق ، آموزش و پرورش را دربر می گیرد . برخی رشته های علمی دراین میان مانند سیستم مخابرات و الکترونیک ، مهندسی دریایی ، کنترل خودکار، مواد مرکب و تکمیل خاصیت شکل پذیری فلزات به سطح جهانی نزدیک شده است .

درحال حاضر، دراین دانشگاه بیش از 14 هزار دانشجوی کارشناسی ، بیش از 7 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا بطورتمام وقت و بیش از1600 دانشجوی خارجی تحصیل می کنند. سال های متمادی دانشگاه راه و ترابری شانگهای بیش از صد ها هزارنیروی مستعد ازجمله شمارزیادی سیاستمدار برجسته ، شخصیت های فعال اجماعی ، صاحبان صنایع ، دانشمندان ، پرفسورها و کارشناسان مهندسی و غیره را پرورش داده است. برای آشنایی بیشتر با این دانشگاه می توان به پایگاه اینترنتی آن رجوع کرد.

http://www. Sjtu. Edu. Cn/

دانشگاه راه و ترابری شانگهای


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی