دانشگاه سی چوان چین

دانشگاه سی چوان چین


دانشگاه " سی چوان " واقع درشهر" چن دو" استان " سی چوان " چین آموزشگاه عالی در غرب چین است که ازلحاظ فراگیری رشته های علمی ومقیاس دایرکردن مدارس بی همتاست. درقلمروتدریس و پژوهش ، قلمروهای عمده 9 رشته ازجمله علوم انسانی ، اجتماعی ، طبیعی و علوم مهندسی و فنی و پزشکی این دانشگاه کار کرد خوبی داشته است.

اکنون دراین دانشگاه 30 رشته علمی و 118 شعبه در مقطع دانشجوی کارشناس دایرشده است. 11357 معلم و کارمند و 43900 دانشجوتمام وقت در مقطع های بالا تراز کارشناسی دراین دانشگاه کارو تحصیل می کنند. ازمیان آنها بیش از 30 هزار دانشجوی کارشناسی ، متجاوزاز 10 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و 2740 دانشجوی دکترا و 653 دانشجوی خارجی و ازمناطق هنگ کنگ ، مکائو و تایوان هستند. برای اشنایی بیشتر با این دانشگاه می توان به پایگاه اینترنتی آن رجوع کرد.

http://www. Scu. Edu.cn/

دانشگاه سی چوان چین


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی