وضعیت تحصیل دانشجویان خارجی درچین

درسال های اخیر، اقتصاد چین بسرعت رشد یافته و جایگاه بین المللی چین بطورروزافزون ارتقا یافته و به این ترتیب جوانان بیشتری ازکشورهای خارجی را برای تحصیل به چین آمده اند. شماردانشجویان خارجی که به چین آمده اند به 77 هزار تن رسیده است و بیش از90 درصد آنان با هزینه شخصی در این کشورمشغول تحصیلند. دانشجویان از بیش از170 کشورومنطقه ازجمله کره جنوبی ، ژاپن ، امریکا ، ویتنام ، اندونزی ، تایلند ، آلمان ، روسیه ، نپال ، فرانسه ،استرالیا ومالزی از جمله این افراد هستند. دانشجویان خارجی درچین بطورعمده در رشته های علمی ذیل مانند زبان چینی ، فرهنگ چین ، تاریخ چین ، طب چینی و داروهای چینی درس میخوانند. بعبارت دیگررشته هایی که ویژگی چین دارد

چین برای جلب بیشتردانشجویان خارجی دراین کشورتدابیری اتخاذ کرده است. برای نمونه : به آنان امکان می دهد که درمنازل خارج از محدوده دانشگاه سکونت کنند تا آنان با مردم ساده چین تماس داشته و بیشتر با چین آشنا شوند ؛ در مقطع کارشناسی ارشد درچین به انگلیسی و زبان چینی تدریس می شود تا دانشجویان خارجی که سطح زبان چینی آنان چندان خوب نیست امکان مطالعه بیابند.

برحسب آمارغیرکامل ، اززمان تأسیس جمهوری خلق چین درسال 1949 بیش از630 هزارتن دانشجویان خارجی از بیشترشده و در170 کشورومنطقه جهان به چین آمده اند. آنها برای سازندگی و توسعه کشورخود و برای مساعدت به مبادلات و همکاری های کشورخود با چین نقش مهمی ایفا می کنند.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی