فراگیری زبان چینی

بسیاری ازدانشجویان خارجی برای آموختن زبان چینی به چین سفرمی کنند. بیش از60 درصد دانشجویان خارجی اکنون درچین زبان چینی می آموزند. دوره تحصیلی برای آموزش زبان چینی در چین بسیارمنعطف و تغییرپذیراست. دانشجویان می توانند زبان چینی را دردوره های چند ماهه و یا چند هفته ای ، و یا دوره 4 ساله کارشناسی و غیره فراگیرند. چین برای دانشجویان خارجی مواد درسی مختلف را که با توجه به وضعیت آنان درآموزش زبان چینی تنظیم کرده است. آموزشگاه های عالی با توجه به تفاوت سطوح آموزشی دانشجویان خارجی به دو زبان یعنی انگلیسی و چینی ویا به زبان چینی آموزش می دهند.

خارجیانی که برای آموزش زبان چینی به چین آمده اند ، اغلب دردانشگاه ها تحصیل می کنند. درحال حاضر درچین بیش از 300 آموزشگاه عالی دانشجویان خارجی را برای یادگیری زبان چینی می پذیرند. دانشجویان خارجی می توانند با توجه به وضع خود مستقیما با دانشگاه ها ارتباط برقرار کنند.

چین ازسال 1992 امتحان سطوح زبان چینی را که " تافل " زبان چینی نامیده می شود، دایر کرد که به سطوح مختلف تقسیم می شود. این امتحان تعیین کننده سطح زبان چینی دانشجویان است. درحال حاضر، این امتحان نه تنها درچین بلکه در دهها حوزه امتحانی در28 کشورومنطقه سراسرجهان انجام می شود.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی