تحصیل دردانشگاه های چین

خارجیانی که می خواهند دردانشگاه های چین تحصیل کنند باید دارای سابقه تحصیل مناسب وسطح زبان چینی معینی باشند. برخی ازآنها باید درامتحان ورودی دانشگاه ها شرکت کنند. دانشجویان می توانند ازطریق اینترنت با آموزشگاه های عالی چین ارتباط برقرارکنند. بمحض قبولی آنها می توانند بآسانی تشریفات لازم برای ورود به چین را انجام دهند. اکنون درچین بیش از 300 آموزشگاه عالی دانشجویان خارجی را می پذیرد.

شهریه تحصیلی دردانشگاه های چین با توجه به تفاوت دانشگاه ها وشعبات مشخص فرق دارد. این هزینه معمولا هرسال حدود 20 هزار یوان تقریبا معادل 2 هزارو 500 دلار است.

چین به جلب دانشجویان خارجی در آموزش عالی اهمیت زیادی داده و آنرا یکی از راه های ارتقای جایگاه بین المللی آموزش و پرورش و ایجاد دانشگاه های درجه یک درجهان می داند. چین برای بهبود محیط تحصیلی دانشجویان خارجی درچین سلسله تدابیری اتخاذ خواهد کرد تا بیشتردانشجویان خارجی بخصوص دانشجویان خارجی درمقطع کارشناسی ارشد را بخود جلب کند.

تحصیل دردانشگاه های چیناطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی