محيط زيست آبها

منابع آبی روی زمین در چین عمدتا 7 رودخانه یعنی رود یاتسه ؛ رود زرد ، رود" سون هوا جیانگ " ، رود های " لیائو خه" ، " جو جیانگ " ، "هایی خه " و " هوای خه " را شامل می شود .در گزارش کیفیت محیط زیست چین سال 2003 که اداره کل حفاظت از محیط زیست چین منتشر کرده ، آمده است که درجه آلودگی هفت رودخانه نامبرده در حال کاهش است ، آمار سال 2003 نشان می دهد که آب دارای کیفیت درجه یک تا سه 37ممیز 7 درصد منابع آب را تشکیل می دهد ، در حالیکه در سال 2001 این رقم به یک سوم هم نریسد .

در میان 7 رود یادشده آلودگی رود های " هایی خه "و" لیائو خه" بیشتر از بقیه است، شاخص های عمده آلودگی هفت رودخانه مواد نفتی ، میزان نیاز بیولوژی به اکسیژن ، آمونیاک و ازت ، شاخص نمک جوهر منگنزی و جیوه را شامل می شود. در زمینه دریاچه و مخزن آب آلودگی ازت و فسفر نسبتا سنگین است .

کیفیت آب زیرزمینی اکثر شهرها و مناطق چین نسبتا خوب است ، برخی مناطق تاحدی آلوده شده و آلودگی عده ای مناطق شهری پرجعمیت و صنعتی نسبتا جدی است . شاخص های نمک تیزآب ، آمونیاک و ازت ، آهن ، منگنز، ترکیب کلرین با جسم بسیط دیگر و سولفات آب زیر زمینی نیز از حد استاندارد تجاوز کرده است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی